Therapie, wanneer?

Creatieve therapie kan volwassenen helpen die vastlopen in hun dagelijks leven door bijvoorbeeld:
- emotionele en/of sociale problemen, conflicten, eenzaamheid, overmatige stress of burn-out
- levensgebeurtenissen zoals verlies, echtscheiding, ontslag
- problemen rondom ouder worden en/of mantelzorg
- psychisch herstel na behandeling van kanker of een andere ingrijpende ziekte
- psychiatrische problematiek zoals depressie of angststoornis

Wat kan creatieve therapie doen?

De rol van de therapeut is niet jou ‘beter maken’, maar je helpen vlottrekken waar je bent vastgelopen. Door beeldend te werken krijg je zicht op je problemen en leer je wat de beste manier is om moeilijkheden te overwinnen. Je leert je strategieën kennen, ook de onhandige, en er werkzame voor in de plaats te zetten.

Boodschappen uit het verleden hebben veel invloed op je denken en doen in het heden. Deze boodschappen houden we tegen het licht: wat kreeg je mee? Zijn ze nu nog geldig? Kun je ze corrigeren?
De therapeut biedt materialen en opdrachten aan die aansluiten bij je behoeften. In de ene therapie wordt nauwelijks gesproken, een andere keer praten we uitgebreid.

De therapeut werkt oplossingsgericht. Dat betekent niet dat zij de oplossing aandraagt maar juist dat ze samen met jou op zoek gaat naar de oplossingen die je in je hebt. Hierbij gaat ze uit van jouw kracht en kwaliteiten. De therapie is vooral op de toekomst gericht, op wat werkt en minder op het verleden.

Gang van zaken

In een kennismakingsgesprek vertel je waar je je zorgen over maakt en wat jouw wens is om te bereiken in de therapie. De therapeut legt uit hoe ze te werk gaat. Als je besluit om in therapie te gaan en de therapeut denkt dat je er baat bij kunt hebben, worden praktische afspraken gemaakt en kan de therapie beginnen.
De therapie begint met drie observatiezittingen. In de vierde zitting volgt een evaluatiegesprek. De doelen voor de therapie worden vastgesteld en de observatie gaat over in behandeling.
Een volgende evaluatie zal na ongeveer zes zittingen zijn.
Als het einde van de therapie in zicht komt wordt toegewerkt naar een afronding en er is aandacht voor het afscheid. Dit is een gelegenheid om alle werkstukken weer eens te bekijken. Dit kan je helpen om je groei van de afgelopen maanden te zien.

Lieke (38) heeft al veel meegemaakt: haar vader overleed toen ze 13 was, ze heeft vanaf haar 25e in korte tijd drie kinderen gekregen, ze is gescheiden en onlangs hertrouwd. Haar moeder was altijd een steun voor Lieke maar begint nu te dementeren en heeft haar hulp steeds meer nodig. Toen het op Liekes werk erg druk werd stortte ze in en sindsdien zit ze met een burn-out thuis.
Ze meldt zich bij mij aan met de wens om innerlijke rust te vinden. In de observatie maakt Lieke van elk werkstuk een project dat perfect moet worden. Ze vindt toevalstechnieken moeilijk want daarbij heb je het resultaat niet in de hand. Hetzelfde geldt voor genieten van verschillende materialen, voelen zonder te kijken, go-with-the-flow. Lieke staat eigenlijk altijd ‘aan’.
In de behandeling leert Lieke een hiërarchie aan te brengen in zaken waarover ze zich druk maakt. Ook onderzoekt ze wat er gebeurt als ze iets niet perfect doet, eerst via beeldende werkvormen, later meer en meer in het gewone leven. Lieke ontdekt dat ze gewaardeerd wordt om wie ze is, ze hoeft niet altijd te presteren.
Ze signaleert het sneller wanneer ze te hoge eisen aan zichzelf stelt zodat ze bijtijds gas terug kan nemen.
Het geeft haar een blij en opgelucht gevoel en Lieke krijgt haar energie weer terug.