Wachttijd

Over het algemeen is er een wachttijd van maximaal enkele weken. Stuur een mail via het contactformulier en ik neem contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

Tarieven

Kennismakingsgesprek voorafgaande aan therapie: kosteloos
Kennismakingsgesprek zonder dat daar therapie op volgt: € 70,00
Therapie of evaluatiegesprek 45 minuten: € 70,00
Schoolbezoek: gesprek of observatie: € 78,00, excl. reiskosten
Verslag: € 70,00

Vergoeding therapiekosten: 

Verzekering: creatieve therapie wordt vergoed door veel ziektekostenverzekeringen in de aanvullende verzekering. Kijk hier welke verzekeringen dat zijn. Marit van Vliet is zowel bij de FVB als bij de NFG geregistreerd, dus alle genoemde vergoedingen zijn van toepassing. Er wordt maandelijkse een factuur verstuurd. Je betaalt deze factuur aan Marit en declareert deze kosten bij je zorgverzekering.
Jeugdzorg via de gemeente: Marit van Vliet heeft een overeenkomst met de gemeentes Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Krimpenerwaard voor het verlenen van Jeugdzorg. Een kind (t/m 18 jaar) kan worden aangemeld via een sociaal team of met een verwijzing van de huisarts/jeugdarts/GZ-psycholoog/psychiater. De therapie wordt dan geheel via de gemeentelijke jeugdzorg vergoed.
DBC: Als je al in behandeling bent bij een psychiater, psycholoog of psychotherapeut kan deze optreden als hoofdbehandelaar en mij ´inhuren´.
PGB: creatieve therapie kan vanuit een PGB betaald worden. Deze hulp moet dan geïndiceerd zijn door het CIZ.

Tevredenheidsonderzoek na de therapie

Marit van Vliet en de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) vinden het belangrijk dat in kaart wordt gebracht hoe (ouders van) cliënten terugkijken op de therapie.  We verzoeken je dan ook om na het afronden van de therapie deze korte vragenlijst (anoniem) in te vullen. 
vragenlijst FVB-VVT

Persoonlijke gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt welke cliëntgegevens worden opgeslagen en op welke manier. Ook heeft elke cliënt recht op inzage in zijn/haar dossier.
Alle informatie daarover wordt uitgereikt bij het kennismakingsgesprek, als besloten wordt tot start van de therapie.